Oceňování dřevin

O projektu

Metodika oceňování dřevin dle AOPK ČR je již řadu let základním oceňovacím předpisem, který využívají orgány ochrany přírody pro vyčíslení společenské/ekologické hodnoty dřevin jako součást procesu rozhodování o jejich kácení a rozsahu kompenzačních výsadeb.

Bezplatné služby

Placené služby

  • Výpočet ceny pomocí volání API
  • Hromadné ocenění stromů zadané pomocí XLS
  • Dávkový výpočet pro projekt na SPK
Tento software Internetová kalkulačka Ocenění dřevin dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2021 byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA v rámci projektu č. TL01000020 „Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení“.

Partneři

Logo Centrum pro životní prostředí UK
Logo SAFE TREES
Logo Ateliér ekologických modelů
Logo Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Logo Ministerstvo životního prostředí